logotype
img1

15
Νοε
2014

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ (ΣΕΛ. 7-9)

                      2. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (ΣΕΛ. 16-18)

                      3.  Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΤΟΥ  (ΣΕΛ. 19-21)      

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5-6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΩΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 

 • Ανάδειξη της προσωπικότητας των  Κωνσταντίνου Α, Ιουστινιανού και Ηρακλείου
 • Εντοπισμός των βασικότερων σημείων της πολιτικής που ακολούθησαν (εσωτερική και εξωτερική)
 • Συγκριτική αξιολόγηση του έργου τους και αναζήτηση κοινών ή μη κοινών σημείων
 • Συνειδητοποίηση του ρόλου του χριστιανισμού και της χριστιανικής θρησκείας
 • Παρουσίαση της Κωνσταντινούπολης με το πέρασμα των χρόνων
 • Κατανόηση του ιστορικού χρόνου και των ιστορικών γεγονότων

 

ΣΚΟΠΟΣ:

Οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις ιστορικές γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει και να τις συνδέσουν με τα δεδομένα ιστορικά στοιχεία, ώστε το μάθημα να μην εξελίσσεται σε στείρο εγκυκλοπαιδισμό με απλή παράθεση γεγονότων, χωρίς επισήμανση των σχέσεων μεταξύ τους. Έτσι θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη μεταγνώση ,να εντοπίσουν τα αίτια και τις συνέπειες των γεγονότων,  να έρθουν σε επαφή με εικαστικές και ιστορικές πηγές, να κάνουν αποτελεσματικότερη την ιστορική ενσυναίσθηση, να κινηθούν με άνεση στον ιστορικό χρόνο κατανοώντας τη γραμμική χρονική ακολουθία και τέλος να συνειδητοποιήσουν ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος.

   

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, ανακαλυπτική - βιωματική μάθηση, ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές, επιλογή υλικού από το διαδίκτυο, καλλιέργεια επικοινωνίας μεταξύ τους , ανάδειξη δεξιοτήτων τους και τέλος άσκηση στη διαδικασία της ετεροαξιόλησης και αυτοαξιολόγησης.

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ? ΥΛΙΚΑ

Σχολικό εγχειρίδιο

       Φύλλα εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

       Βιντεοπροβολέας

      Διαδίκτυο(internet), μηχανή αναζήτησης (google)

      Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Microsoft Word)

      Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων(Microsoft powerpoint

       Χρονογραμμή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για  μια ικανοποιητική διεξαγωγή  της διδακτικής πρότασης κρίνεται απαραίτητο:

 • Να είναι σχετικά εξοικειωμένοι  οι μαθητές  και ο διδάσκων στη χρήση Τ.Π.Ε.
 • Να υπάρχει εμπειρία των μαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες.
 • Να υπάρχει αγαστή συνεργασία με τον καθηγητή της πληροφορικής.
 • Να έχει εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η δυνατότητα αξιοποίησής του από τους μαθητές, η δυνατότητα χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.
 • Να έχουν ενημερωθεί  οι μαθητές για  τον τρόπο εργασίας στο εργαστήριο.
 • Να έχει προηγηθεί η σύσταση των ομάδων, ώστε, με την είσοδό τους  στο εργαστήριο, να πάρουν αμέσως τη θέση τους μπροστά στον υπολογιστή.
 • Να έχει προηγηθεί στην τάξη συζήτηση και θεωρητική παρουσίαση του θέματος, ώστε  οι μαθητές μπαίνοντας στο εργαστήριο να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους.

 

   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφόρμηση οι εικόνες και τα παραθέματα του σχολικού βιβλίου . Ακολουθεί συζήτηση με τη βοήθεια μιας σχεδιαγραμματικής παρουσίασης ?power point (1-2 ώρες).  Έπειτα οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες , μελετούν τα φύλλα εργασίας που έχουν πάρει,  περιηγούνται στις ιστοσελίδες, διαβάζουν τις πηγές και επιλέγουν το υλικό τους. (1ώρα). Κατόπιν συνθέτουν τις εργασίες τους (1-2 ώρες) και τέλος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους στην τάξη, αυτοαξιολογούνται και ετεροαξιολούνται. (1ώρα).

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ )